Zakopane

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

 BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szkolenie odbędzie się w dniach od 04 do 07 lutego 2019 r. w Ośrodku Wczasowo Konferencyjnym „BEL-AMI” w Zakopanem ul. Goszczyńskiego 24, (http://belami-zakopane.pl).

Wykłady poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – specjalista w badaniu sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk i specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 2004 roku prowadzi szkolenia dla służb finansowych Instytucji Kultury, autorka publikacji: Zakładowy Plan Kont dla Instytucji Kultury z komentarzem” (ODDK, Gdańsk 2012 r.) oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w Instytucjach Kultury” (ODDK, Gdańsk 2011 r.). Prowadząca jest doświadczonym, znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA (wtorek)

„Akcja Bilans” w instytucjach kultury za 2018 rok”

1. Inwentaryzacja w instytucjach Kultury.

a). terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne
i prawne)
b). zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych
c). zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych
d). uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej –w wordzie
e). rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum)
f). potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
g). udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów;

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

a). Wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w instytucji kultury;
b). Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową;
c). Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury;
d). Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł;
e). Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł;
f). KSR nr 11 dotyczący środków trwałych;
– Definicja ulepszeń– modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,
– Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania.
g). Środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia;

3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.

a). naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych;
– proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
b). odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
c). odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;

4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w instytucjach kultury.

a). Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości instytucji kultury;

5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności.

a). Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
b). Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
c). Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów ;

6. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian.

a). zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
b). bilans – wzór w Excelu;
c). rachunek zysków i strat – wzór w Excelu;
d). wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w Wordzie;
e). dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w Wordzie;
f). zatwierdzanie sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych;

7. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2019 roku.

8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA (środa)

Podatek VAT w instytucjach kultury w 2018 roku i na 2019 rok”

1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury w 2018 roku.

2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2018 rok:

a). ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2018 rok;
b). korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
c). korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł
d). Wzory rozliczenia w Excelu

3. Kasy rejestrujące na 2019 rok – po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów i ustawy o VAT.

a). Warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2019 roku;
b). Terminy wejścia nowych kas on-line oraz przepisy przejściowe;
c). Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników;

4. Zmiany ustawy podatku VAT na 2019 rok dotyczące instytucji kultury:

a). Wprowadzenie Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług;
b). Zmiany dotyczące miejsca opodatkowania usług elektronicznych dla konsumentów z UE do 42 tys. zł;
c). Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS);
d). Likwidacja deklaracji VAT – termin wprowadzenia;
e). Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych;

5. Konsultacje w zakresie podatku VAT.

 

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA (czwartek)

„Podatek dochodowy od osób prawnych” w instytucjach kultury w 2018 i na 2019 rok

1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. – wzór w Excelu.

2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem.

3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.

4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2018 rok – zmiana druków sprawozdawczych –.

5. Przykłady liczbowe rozliczenia podatku w Excelu.

6. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.

7. Omówienie zmian PDOP dot. instytucji kultury na 2019 rok.

8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

POBIERZ PROGRAM                           POBIERZ KARTĘ

CENA:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika przy zgłoszeniu do 08 stycznia 2019 r. wynosi:
za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym995 zł BRAK WOLNYCH MIEJSC
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym1 195 zł – BRAK WOLNYCH MIEJSC
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc!
Cena dla uczestnika po 08 stycznia 2019 r:
za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym1.095 zł  BRAK WOLNYCH MIEJSC
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym1.295 zł BRAK WOLNYCH MIEJSC
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc!
Odpłatność za jednodniowe szkolenie bez noclegu wynosi 315 zł. W cenie jednodniowego szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.
Odpłatność za dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem w pokoju dwuosobowym wynosi 695 zł.
Osoby towarzyszące bądź osoby przyjeżdżające wcześniej proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Ośrodkiem Wczasowo Konferencyjnym „BEL-AMI” w celu rezerwacji i rozliczenia się z zamówionych świadczeń we własnym zakresie z ośrodkiem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.
W cenie szkolenia zapewniamy:
   • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
   • pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
   • materiały dydaktyczne w formie wydruku i w wersji elektronicznej,
   • serwis kawowy,
   • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Ośrodek Wczasowo Konferencyjny „BEL-AMI”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane, tel. (18) 201 35 11.
Ośrodek „BEL-AMI” znajduje się w Zakopanem, oferuje połączenie obiektu konferencyjnego z wysokiej klasy standardami zakwaterowania.
W każdym pokoju znajdziecie Państwo łazienkę, TV, telefon oraz dostęp do WiFi. Z okien można podziwiać malowniczy widok na Gubałówkę i Giewont.
Okolice i położenie gwarantują znakomite warunki do pracy i wypoczynku. Ośrodek „BEL-AMI” mieści się w odległości 600 m od Wielkiej Krokwi i 500 m od Krupówek.
Doba w Ośrodku zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
INFORMACJE DODATKOWE:
Osoby pragnące skorzystać z wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu albo przyjazdu z osobą towarzyszącą proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Ośrodkiem „BEL-AMI” w celu rezerwacji dodatkowych świadczeń i rozliczenia się we własnym zakresie z Ośrodkiem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2019 roku na adres Biura Audytorskiego „FK-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail szkolenia@fkbad.pl lub fkbad@fkbad.pl.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 25 stycznia 2019 roku.
Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu!