Usługi

Zakres działalności Biura:

badanie sprawozdań finansowych,
kontrola ksiąg rachunkowych,
• audyt 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego,
• usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
• analizy ekonomiczno – finansowe,
• doradztwo podatkowe,
• doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
• organizacja szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków.

Publikacje:

(kliknij w ikonę, w celu zapoznania się z zawartością publikacji)

PK_UP