Zakopane – szkolenie dla Dyrektorów i Głównych Księgowych instytucji kultury

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

BRAK WOLNYCH MIEJSC – NABÓR ZAMKNIĘTY

Szkolenie odbędzie się w dniach od 5 do 8 lutego 2018 r. w Ośrodku Wczasowo Konferencyjnym „BEL-AMI” w Zakopanem.

Wykłady poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – specjalista w badaniu sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk i specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 2004 roku prowadzi szkolenia dla służb finansowych Instytucji Kultury, autorka publikacji: Zakładowy Plan Kont dla Instytucji Kultury z komentarzem” (ODDK, Gdańsk 2012 r.) oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w Instytucjach Kultury” (ODDK, Gdańsk 2011 r.).  Prowadząca jest doświadczonym, znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 5 do 8 lutego 2018 r. w Ośrodku Wczasowo Konferencyjnym „BEL-AMI” w Zakopanem, ul. Goszczyńskiego 24, (http://belami-zakopane.pl).

PROGRAM SZKOLENIA:

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA (WTOREK)

AKCJA BILANS w instytucjach kultury za 2017 rok

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z KSR nr 11 – środki trwałe;

 • zapoznanie ze zmianami przepisów w 2017 roku w zakresie klasyfikacji środków trwałych, PKWiU oraz wpływie tych zmian na opodatkowanie VAT, stawki amortyzacyjne w PDOP;

 • zmiany w ustawie o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej, ustawie o finansach publicznych;

 • przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie informacji dotyczących obowiązujących przepisów dotyczących rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz finansów publicznych w instytucjach kultury;

 • uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok;

1. Inwentaryzacja w instytucjach kultury:

 • terminowość i częstotliwość spisów z natury;
 • informatyczne wspomaganie inwentaryzacji;
 • przygotowanie i organizacja inwentaryzacji, przepisy wewnętrzne (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie inwentaryzacji, harmonogram spisu);
 • rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego);
 • osoby odpowiedzialne za inwentaryzację w jednostce;
 • udokumentowanie weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:

 • KSR nr 11 dot. środków trwałych (definicje, warunki uznania składnika majątku za środek trwały, zasady wyceny środków trwałych, ulepszenia i amortyzacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, niedobór, dokumentacja obrotu, specyfika inwentaryzacji środków trwałych, prezentacja w sprawozdaniu finansowym);
 • zmiany w KŚT od 1 stycznia 2018 roku i ich wpływ na amortyzację;
 • zaklasyfikowanie wybranych środków trwałych do właściwych KŚT po zmianie;
 • podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z 3.500 zł na 10.000 zł.

3. Zmiany w ustawie o rachunkowości – wybór firmy audytorskiej co najmniej na dwa lata przez jednostki spełniające warunki do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

4. Wycena aktywów i pasywów do bilansu:

 • odpisy aktualizujące należności;
 • odpisy aktualizujące zapasów;

5. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian:

 • zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ujęcie ich w księgach rachunkowych;
 • istotność – ustalenie oraz wpływ na datę ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych;
 • bilans;
 • rachunek zysków i strat – wzór;
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór;
 • dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór;
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

6. Koniec wydatków strukturalnych.

7. Pozostałe zmiany w przepisach dotyczących instytucji kultury na 2018 rok.

8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA (ŚRODA)

Podatek VAT w instytucjach kultury

Cel szkolenia:

 • zaprezentowanie uczestnikom szkolenia aktualnych zagadnień związanych z praktyką stosowania ustawy o VAT przez instytucje kultury oraz najnowszymi interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku VAT;

 • przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek na jakie elementy związane z podatkiem VAT powinni zwrócić szczególną uwagę;

 • przygotowanie do ustalenia wykonanej preproporcji i dotychczasowej proporcji po zmianie przepisów za 2017 rok;

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2017 roku i na 2018 rok dotyczących instytucji kultury;

 • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT oraz zasad ustalania i rozliczania nowej proporcji;

1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury w 2017 roku.

2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2017 rok:

 • ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2017 rok;
 • korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
 • korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł;

3. Kasy rejestrujące na 2018 rok – po zmianie Rozp. Ministra Finansów.

4. Zmiany ustawy o podatku VAT a 2018 rok dotyczące instytucji kultury:

a). Split payment (podzielona płatność) od 1 kwietnia 2018 roku:
 • na czym polega system podzielonej płatności (rachunek VAT);
 • zakres zastosowania podzielonej płatności;
 • sposób dokonywania zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności – korzystanie z rachunku VAT;
 • zasady korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT;
 • przyspieszenie terminu zwrotu podatku;
 • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy nabyciach w ramach podzielonej płatności;
 • ograniczenie sankcji i odsetek sankcyjnych;
b). Pozostałe zmiany ustawy o VAT.

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA (CZWARTEK)

Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury

Cel szkolenia:

 • zaprezentowanie uczestnikom szkolenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w 2017 roku i na 2018 rok.

 • zapoznanie słuchaczy z aktualnymi interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2017 i 2018 roku dotyczących instytucji kultury.

 • zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości  związanych ze stosowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT 8/O za 2017 rok.

1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok – wzór w Excelu.

2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem.

3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo Izb Skarbowych w tym zakresie.

4. Zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/O za 2017 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.

5. Omówienie zmian PDOP dot. instytucji kultury na 2018 rok – podniesienie dolnej granicy środka trwałego z 3.500 zł na 10.000 zł do amortyzacji jednorazowej oraz inne zmiany.

6. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

POBIERZ PROGRAM          POBIERZ KARTĘ

 

CENA:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika przy zgłoszeniu do 12 stycznia 2018 r. wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 950 zł – brak miejsc
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – 1 150 zł – brak miejsc
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc!
Cena dla uczestnika po 12 stycznia 2018 r.:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.025 zł – brak miejsc
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – 1.225 zł – brak miejsc
Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc!
Odpłatność za jednodniowe szkolenie bez noclegu wynosi 300 zł. W cenie jednodniowego szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.
Odpłatność za dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem w pokoju dwuosobowym wynosi 685 zł.
Osoby towarzyszące bądź osoby przyjeżdżające wcześniej proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Ośrodkiem Wczasowo Konferencyjnym „BEL-AMI” w celu rezerwacji i rozliczenia się z zamówionych świadczeń we własnym zakresie z ośrodkiem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.
W cenie szkolenia zapewniamy:
 • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
 • pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
 • materiały dydaktyczne w formie wydruku i w wersji elektronicznej,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: 
Ośrodek Wczasowo Konferencyjny „BEL-AMI”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane, tel. (18) 201 35 11.
Ośrodek „BEL-AMI” znajduje się w Zakopanem, oferuje połączenie obiektu konferencyjnego z wysokiej klasy standardami zakwaterowania.
W każdym pokoju znajdziecie Państwo łazienkę, TV, telefon oraz dostęp do WiFi. Z okien można podziwiać malowniczy widok na Gubałówkę i Giewont.
Okolice i położenie gwarantują znakomite warunki do pracy i wypoczynku. Ośrodek „BEL-AMI” mieści się w odległości 600 m od Wielkiej Krokwi i 500 m od Krupówek.
Doba w Ośrodku zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
INFORMACJE DODATKOWE:
Osoby pragnące skorzystać z wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu albo przyjazdu z osobą towarzyszącą proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Ośrodkiem „BEL-AMI” w celu rezerwacji dodatkowych świadczeń i rozliczenia się we własnym zakresie z Ośrodkiem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2018 roku na adres Biura Audytorskiego „FK-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 31 stycznia 2018 roku.
Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu!