ZOZ Luty 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych zakładów opieki zdrowotnej na lutowe szkolenie:

„Podatki w SP ZOZ

Szkolenia odbędą się:

19 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

20 lutego 2019 r. w Hotelu „Katowice” w Katowicach.

w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Prowadzący:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 –  praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla zakładów opieki zdrowotnej, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym ZOZ.
Cel szkolenia:
  • Zapoznanie uczestników ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT od 1 stycznia 2018 roku i 1 stycznia 2019 roku.
  • Jednolity Plik Kontrolny – obowiązki i terminy wysyłania uzależnione od wielkości jednostki.
  • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT oraz przepisami ordynacji podatkowej oraz innymi zmianami przepisów obowiązującymi SP ZOZ.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku VAT w 2018 i 2019 roku dotyczących SP ZOZ.
  • Zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz VAT oraz zmniejszaniem ryzyka przez SP ZOZ.
  • Przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT 8/O za 2018 rok.
  • Zapoznanie się z innymi zmianami przepisów

Program szkolenia:

1. Podatek dochodowy od osób prawnych w SP ZOZ za 2018 rok
a). Rozliczenie roczne PDOP w SPZOZ za 2018 rok – wzór rozliczenia w Excelu;
b). Koszty nie stanowiące KUP, skutkujące podatkiem w SP ZOZ;
c). Orzecznictwo aparatu skarbowego dotyczące podatku dochodowego w SP ZOZ);
d). Przykłady liczbowe ustalenia wyniku podatkowego i wielkości PDOP – w Excelu;
e). Zasady wypełniania deklaracji CIT-8 i CIT-8/O za 2018 rok;
f). Zamiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok dotyczące SP ZOZ;
g). Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień;
2. Zmiany w podatku VAT w 2018 i 2019 roku dotyczące SPZOZ
a). Jednolity Plik Kontrolny: obowiązki i terminy przekazywania plików JPK przez jednostki SPZOZ
– w zakresie JPK-VAT od 1 stycznia 2018 r. obowiązek dla wszystkich czynnych podatników VAT
– Pozostałe pliki JPK od 1 lipca 2018 r. na żądanie aparatu skarbowego
b). Kasy rejestrujące na 2019 rok – po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów
– Warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2019 roku;
– Terminy wejścia nowych kas on-line oraz przepisy przejściowe;
– Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników;
c). Rozliczenie roczne podatku VAT za 2018 rok
– Ustalenie wykonanej proporcji za 2018 rok;
– Korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
– Korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł;
d). Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2018 roku dotyczące SPZOZ.Split payment (podzielona płatność)
– Na czym polega system podzielonej płatności (rachunek VAT);
– Zakres zastosowania podzielonej płatności;
– Sposób dokonywanie zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności – korzystanie z rachunku VAT;
– Zasady korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT;
– Przyspieszenie terminu zwrotu podatku;
– Ograniczenie sankcji i odsetek sanacyjnych;
e). Określenie obowiązku podatkowego w podatku VAT w SP ZOZ
– obowiązek podatkowy w zakresie najmu i refakturowania mediów oraz stosowanie stawek VAT;
– stawki podatkowe dotyczące lecznictwa w orzecznictwie aparatu skarbowego;
f). Zmiany ustawy VAT na 2019 rok dotyczące SP ZOZ
– Wprowadzenie Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług;
– Zmiana dotycząca miejsca opodatkowania usług elektronicznych dla konsumentów z UE do 42 tys. zł;
– Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS);
– Likwidacja deklaracji VAT – termin wprowadzenia;
– Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych;
3. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień
  
Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby wynosi 360,00 zł, kolejny uczestnik z danej jednostki – 330,00 zł.
Dla stałych uczestników cena wynosi 330,00 zł za 1 osobę, dla kolejnej osoby z danej jednostki cena wynosi 300,00 zł.
  • materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ CZY POSIADASZ ZNIŻKĘ DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Terminy szkoleń, karty zgłoszeń oraz komunikaty:

19 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA        POBIERZ KOMUNIKAT

20 lutego 2019 r. w Hotelu „Katowice” w Katowicach

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA         POBIERZ KOMUNIKAT

Termin przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w szkoleniu proszeni są o czytelne wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie indywidualnym dla poszczególnego szkolenia na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.