Rzeszów, 26 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych instytucji kultury na szkolenie:

„Podatek VAT – Korekta roczna za 2018 rok i zmiany VAT od 1 stycznia 2019 roku

„Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury”

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
Urszula Pietrzak biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” Sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

  • Przygotowanie do ustalenia wykonanej preproporcji i dotychczasowej proporcji z uwzględnieniem orzecznictwa KIS oraz wyroków sądowych.
  • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

– uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2018 roku i na 2019 rok dotyczących instytucji kultury,
– uzyskanie praktycznej wiedzy nt. zasad ustalania i rozliczania prewspółczynnika,
– zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.
– przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT 8/O.
Szkolenie odbędzie się w dniu: 26 lutego 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/), w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Program szkolenia:

Podatek VAT w instytucji kultury w 2018 roku i zmiany na 2019 rok

1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury w 2018 roku.
2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2018 rok (wzory w Excelu):
– ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2018 rok,
– korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł,
– korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł.

3. Kasy rejestrujące na 2019 rok – po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów i ustawy o VAT.

– Warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2019 roku,
– Terminy wejścia nowych kas on-line oraz przepisy przejściowe,
– Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników.

4. Zmiany ustawy o VAT na 2019 rok dotyczące instytucji kultury.

– Wprowadzenie Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług,
– Zmiany dotyczące miejsca opodatkowania usług elektronicznych dla konsumentów z UE do 42 tys. zł,
– Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
– Likwidacja deklaracji VAT – termin wprowadzenia.

5. Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych.

Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2018 i na 2019 rok

1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. – wzór w Excelu.
2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem:
3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.
4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2018 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.
5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.
6. Omówienie zmian PDOP dot. instytucji kultury na 2019 rok.
7. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 12 lutego wynosi 270 zł netto i obejmuje: 
  • materiały szkoleniowe w formie wydruku i mailem,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Cena po 12 lutym za osobę to 300 zł netto.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA           POBIERZ KOMUNIKAT

Termin przesyłania kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 19 lutego 2019 roku.