Publikacja

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.

W publikacji:

 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  • wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
  • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
  • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
  • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 3. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 4. Ewidencja wydatków strukturalnych w instytucji kultury.
 5. Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:

 • wzór polityki rachunkowości
 • dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości.

Plik suplementu do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Stan prawny: 1 stycznia 2017 r. 

SPIS TREŚCI

FORMULARZ ZAMÓWIENIA