Gdańsk – I TERMIN

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA „SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KULTURY” DLA DYREKTORÓW I GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Szkolenie odbędzie się w dniach od 13 – 16 stycznia 2019 r. w Hotelu ORLE Centrum Hotelowo – Konferencyjnym w Gdańsku Sobieszewie ul. Lazurowa 8, (http://orle.com.pl).

Wykłady poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – specjalista w badaniu sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk i specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 2004 roku prowadzi szkolenia dla służb finansowych Instytucji Kultury, autorka publikacji: Zakładowy Plan Kont dla Instytucji Kultury z komentarzem” (ODDK, Gdańsk 2017 r.) oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w Instytucjach Kultury” (ODDK, Gdańsk 2011 r.).  Prowadząca jest doświadczonym, znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM SZKOLENIA

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA (poniedziałek)

„Akcja Bilans” w instytucjach kultury za 2018 rok”

1. Inwentaryzacja w instytucjach Kultury.

a). terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne
i prawne)
b). zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych
c). zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych
d). uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej –w wordzie
e). rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum)
f). potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
g). udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów;

2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

a). Wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w instytucji kultury;
b). Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową;
c). Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury;
d). Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł;
e). Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł;
f). KSR nr 11 dotyczący środków trwałych;
– Definicja ulepszeń– modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,
– Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania.
g). Środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia;

3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.

a). naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych;
– proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
b). odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
c). odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;

4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w instytucjach kultury.

a). Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości instytucji kultury;

5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności.

a). Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
b). Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
c). Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów ;

6. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian.

a). zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
b). bilans – wzór w Excelu;
c). rachunek zysków i strat – wzór w Excelu;
d). wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w Wordzie;
e). dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w Wordzie;
f). zatwierdzanie sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych;

7. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2019 roku.

8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA (wtorek)

 

Podatek VAT w instytucjach kultury w 2018 roku i na 2019 rok”

1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury w 2018 roku.

2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2018 rok:

a). ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2018 rok;
b). korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
c). korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł
d). Wzory rozliczenia w Excelu

3. Kasy rejestrujące na 2019 rok – po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów i ustawy o VAT.

a). Warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2019 roku;
b). Terminy wejścia nowych kas on-line oraz przepisy przejściowe;
c). Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników;

4. Zmiany ustawy podatku VAT na 2019 rok dotyczące instytucji kultury:

a). Wprowadzenie Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług;
b). Zmiany dotyczące miejsca opodatkowania usług elektronicznych dla konsumentów z UE do 42 tys. zł;
c). Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS);
d). Likwidacja deklaracji VAT – termin wprowadzenia;
e). Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych;

5. Konsultacje w zakresie podatku VAT.

 

TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA (środa)

„Podatek dochodowy od osób prawnych” w instytucjach kultury w 2018 i na 2019 rok

1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. – wzór w Excelu.

2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem.

3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.

4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2018 rok – zmiana druków sprawozdawczych –.

5. Przykłady liczbowe rozliczenia podatku w Excelu.

6. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.

7. Omówienie zmian PDOP dot. instytucji kultury na 2019 rok.

8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

 

POBIERZ PROGRAM          POBIERZ KARTĘ

 

Odpłatność za udział w szkoleniu:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika nie posiadającego zniżki wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.200 zł  – BRAK WOLNYCH MIEJSC
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –1.400 złBRAK WOLNYCH MIEJSC 
Cena dla uczestnika posiadającego zniżkę dla stałych klientów:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym –1.100 zł  – BRAK WOLNYCH MIEJSC
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – 1.300 złBRAK WOLNYCH MIEJSC 
Odpłatność za jednodniowe szkolenie bez noclegu wynosi 300 zł. W cenie jednodniowego szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.
Odpłatność za dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem w pokoju dwuosobowym wynosi 700 zł.
Osoby towarzyszące bądź osoby przyjeżdżające wcześniej proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Hotelem ORLE w celu rezerwacji i rozliczenia się z zamówionych świadczeń we własnym zakresie z hotelem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.

 

KLIKNIJ I SPRAWDŹ CZY POSIADASZ ZNIŻKĘ DLA STAŁYCH KLIENTÓW

 

W cenie szkolenia zapewniamy:
  • zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
  • pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
  • materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
  • serwis kawowy,
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA: 
Hotel Orle – Centrum Konferencyjne, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo, tel. (58) 526-10-21 
Hotel Orle – Centrum Konferencyjne znajduje się nad morzem, 15 km od centrum Gdańska w pobliżu trasy E-7 (20 min. jazdy samochodem lub dogodny dojazd autobusem komunikacji miejskiej, linii nr 112). Dodatkowo Południowa Obwodnica Gdańska zapewnia ekspresowe połączenie z autostradą A1.
Hotel Orle położony jest w sosnowym lesie, w odległości zaledwie 100 m od piaszczystej plaży. Okolice i położenie gwarantują znakomite warunki do pracy i wypoczynku.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki oraz wyposażone są w TV, radio oraz telefon.
Wszystkie pokoje objęte są zasięgiem bezprzewodowego internetu.
INFORMACJE DODATKOWE:
Osoby pragnące skorzystać z wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu albo przyjazdu z osobą towarzyszącą proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Hotelem ORLE w celu rezerwacji dodatkowych świadczeń i rozliczenia się we własnym zakresie z Hotelem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2019 roku na adres Biura Audytorskiego „FK-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 08 stycznia 2019 roku.
Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu!