Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o. o.

Szkolenia Doradztwo Badanie Sprawozdań Finansowych

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Spółka z o.o. działa na rynku od 1999
roku. Firma została wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod
numerem 1885 decyzją nr 581/106/99 z dnia 23 lutego 1999 roku.

Szkolenia

Szkolenia jednodniowe dla instytucji kultury

Kraków

Rzeszów

Warszawa

Wrocław

Szkolenie dla Dyrektorów i Głównych Księgowych instytucji kultury

Szkolenia dla SP ZOZ

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Spółka z o.o.
os. Słoneczne 3
31-956 Kraków

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

NIP 678-26-81-654
REGON 351563346

Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy
nr 0000075491
Kapitał zakładowy 51 000 PLN
Numer rachunku bankowego:
mBank  z/s w Warszawie
38 1140 2004 0000 3402 7796 2295

» Regulamin szkoleń « | » Informacje dotyczące RODO « | » Polityka prywatności « 

Strona ma wyłącznie charakter informacyjny