Oraganizacja
Doradztwo
Badanie
Sprawozdań
Finansowych

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Spółka z o.o. działa na rynku od 1999
roku. Firma została wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod
numerem 1885 decyzją nr 581/106/99 z dnia 23 lutego 1999 roku.

Szkolenia

Zakopane- "SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KULTURY" szkolenie dla Dyrektorów i Głównych Księgowych instytucji kultury

Oferujemy Państwu w wrześniu 2019 roku szkolenie:

4 - 7 luty 2019 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Więcej

Gdańsk - "SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KULTURY" - szkolenie dla Dyrektorów i Głównych Księgowych instytucji kultury

Oferujemy Państwu w styczniu 2019 roku dwa terminy szkoleń:

TERMIN I: 13 - 16 stycznia 2019 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC

TERMIN II: 16 - 19 stycznia 2019 r. - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Więcej

Zakłady Opieki Zdrowotnej - szkolenia dla Głównych Księgowych

Więcej
 

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Spółka z o.o.
os. Słoneczne 3
31-956 Kraków

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

NIP 678-26-81-654
REGON 351563346

Sąd Rejonowy Kraków -Śródmieście XI Wydział Gospodarczy
nr 0000075491
Kapitał zakładowy 51 000 PLN
Numer rachunku bankowego:
Alior Bank S.A. z/s w Warszawie
52 2490 0005 0000 4530 4696 2569

NAPISZ DO NAS